Over praktijk Amelie

Praktijk Amelie staat voor inspanning in de strijd. Want naast dat er in de therapie
ook ruimte is voor humor en plezier, vraagt het voornamelijk moed! De weg naar
aanmelding kan best een grote stap zijn. Goed om te weten is dat hier uiteraard
rekening mee wordt gehouden en dat je meer dan welkom bent.

In praktijk Amelie ontvang ik graag mensen die stappen willen maken in hun
persoonlijk proces. Dit kunnen uiteenlopende vragen zijn, bij het kopje ‘wanneer
dramatherapie’ vertel ik hierover meer. In mijn werk kijk ik graag naar de oorsprong
van gedrag in plaats van mij te richten op het snel bieden van handvatten of het
behandelen van een stoornis. Natuurlijk is dit in sommige gevallen passend en
nodig, maar de ervaring leert dat er vaak een ander onderliggend probleem speelt.
Mijn visie is dat huidig vastlopen veelal te maken heeft met gebeurtenissen uit de
kindertijd. Hierbij valt te denken aan opgelopen beschadigingen in de relatie met
ouder(s) of verzorgers, een bepaalde hechtingsstijl en het meemaken van een of
meerdere traumatische gebeurtenissen. Dit is waarom Praktijk Amelie zich
voornamelijk richt op de behandeling van deze onderliggende problematiek en
daarmee vaak de behandeling van trauma.

Iedereen ‘heelt’ op zijn of haar eigen manier met de mogelijkheden die er zijn. Graag
zoek ik, zonder oordeel, samen met jou naar wat aansluit en wat nodig is. Zodat jij je
weer goed kunt voelen over jouw leven. Voor een geslaagde therapie is een juiste
klik van groot belang. Kom gerust eerst eens kennismaken om te zien of deze klik er
voor jou is.

“In praktijk Amelie is er ruimte voor ontmoeting, van mens tot mens.”

Over Amanda

Ik ben Amanda Speekenbrink, geregistreerd dramatherapeut en Developmental
Transformations practitioner (onder supervisie). Ik werk zowel in de kinder- en jeugdpsychiatrie als in mijn eigen praktijk.

Mijn ervaring ligt onder andere in het werken met vrouwen met 
een verleden van seksueel misbruik en jongeren op een cluster 4 speciaal middelbaar onderwijs. Daarnaast heb ik jarenlang gewerkt met kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking binnen woonvoorzieningen.

Mijn start als mens is niet even voorspoedig verlopen, het maakt dat ik veel
raakvlakken ken met de mensen die ik ondersteun. Vanuit mijn eigen ervaring weet
ik hoe het is om een proces van persoonlijke groei te doorlopen en dat verwerking
en rouw om moed en doorzettingsvermogen vraagt. Ik weet ook hoe het is om weer
te kunnen genieten van het leven en dat gun ik jou ook!

Vanuit mijn sensitiviteit zal ik je ontmoeten, spiegelen en confronteren waar nodig,
maar altijd vanuit de aansluiting bij jou. Het doel van therapie is naar mijn mening
niet om problemen te laten verdwijnen, als wel om er mee om te leren gaan. Graag
help ik je verder op weg.

“De ander daadwerkelijk ontmoeten staat voor mij op nummer één.”

Individuele dramatherapie

Praktijk Amelie biedt zowel therapie aan kinderen, jongeren als volwassenen.

Kinderen
Kinderen en hun ouder(s) of verzorger(s) zijn van harte welkom bij Praktijk Amelie
voor individuele behandeling en ouderbegeleiding. Graag werk ik zoveel mogelijk
samen met kind en ouder, hiervoor zijn diverse mogelijkheden. Je kunt meer lezen
bij ‘waarom en wanneer dramatherapie’.

Jongeren
Als jongere kun je om verschillende redenen vastlopen, het kan dan fijn zijn om dit te
delen met iemand en samen te kijken naar een oplossing die past bij jou. Daarnaast
is het voor de ouder(s) of verzorger(s) van jongeren vaak fijn om wat extra
handvatten te krijgen. Jij en je ouders zijn dus meer dan welkom.

Volwassenen
Praktijk Amelie ontvangt je graag wanneer je vastloopt of begeleiding kunt gebruiken
in het leven. Je kunt meer lezen over wat Praktijk Amelie je zou kunnen bieden bij
‘waarom en wanneer dramatherapie’. Mocht jouw vraag hier niet bij staan, neem dan
gerust contact op om te kijken naar de mogelijkheden binnen of buiten Praktijk
Amelie.

“Ik ondersteun je, ik begeleid je, waarna je zelf weer verder kunt”

Waarom dramatherapie

Dramatherapie biedt talloze mogelijkheden om te experimenteren met nieuw gedrag.
Via verschillende lichaamsgerichte oefeningen en spelvormen is er de mogelijkheid
om nieuwe kanten van jezelf te ontdekken, maar ook om oude patronen of pijnlijke
gebeurtenissen achter je te laten. Graag kijk ik samen met jou wat ervoor nodig is
om je weer goed te voelen in jouw leven.

Dit kan onder andere door: lichaamsgerichte werkvormen, improvisatiespel,
rollenspel, oefeningen, opstellingen op tafel of in de ruimte, maar ook door psycho-
educatie en gespreksvoering.

Vaak maak ik gebruik van de methode Developmental Transformations (DvT). Dit is
een ervaringsgerichte dramatherapeutische methode waarbij gebruik wordt gemaakt
van improvisatiespel. Binnen de ontmoeting in spel wordt gekeken naar
omhoogkomende thema’s die kunnen worden doorgespeeld, maar ook losgelaten
kunnen worden. DvT kan helpend zijn in het om leren gaan met de instabiliteit van
het leven in plaats van het stabiel maken van het leven. Daarnaast kan DvT een
gepaste methode zijn in het verwerken van traumatische gebeurtenissen.

“Samen op weg om jouw speelruimte te vergroten”

Wanneer dramatherapie

Bij Praktijk Amelie kun je terecht voor verschillende hulpvragen. Staat jouw
hulpvraag er niet tussen? Neem dan contact op voor de mogelijkheden. Mocht ik je
niet kunnen helpen, dan denk ik graag met je mee voor een passende plek.

Angst
Angstproblematiek kan zich op verschillende manieren uiten. Belangrijk voor jou is
om te weten waar de angst vandaan komt en wanneer deze zich voordoet. Samen
brengen we dit in kaart en kijken we wat er voor nodig is om de angst te reduceren
en om hier mee om te leren gaan. In de regel blijft angst voortbestaan door te
vermijden waar je angstig voor bent, in de behandeling zullen we deze angst
daarom (in stapjes) toch onder ogen gaan komen. Dit vraagt afstemming en tijd. In
de meeste gevallen blijkt het onder begeleiding aangaan van angst achteraf een
succeservaring te zijn.


Rouw- en verliesverwerking

Het meemaken van een verlies kan grote impact hebben op iemand zijn leven.
Rouw en verlies kan zowel ontstaan vanuit het overlijden van een persoon, als ook
door het verbreken van contact met een belangrijk persoon of het verlies van een
baan of huis. Rouw en verlies kunnen zorgen voor een gevoel van leegte en/of
somberheid. Vaak kost het tijd om dit verlies een plek te geven. Binnen de
behandeling zal er ruimte zijn voor zowel het gemis als het geven van betekenis aan
dit verlies.

Trauma
Traumatische gebeurtenissen kunnen zich tijdens verschillende levensfasen
voordoen. Voorbeelden hiervan zijn: huiselijk geweld, lichamelijke- of psychische
mishandeling, emotionele verwaarlozing, seksueel misbruik, seksueel geweld,
ongelukken, geboorte of overlijden. De gevolgen van het meemaken van een trauma
kunnen uiteenlopend zijn. Voorbeelden hiervan zijn een (C)PTSS.
Enkelvoudige of meervoudige traumatisering heeft gevolgen op verschillende
levensgebieden, zoals lichamelijk, psychisch, emotioneel, relationeel,
maatschappelijk en seksueel vlak. Wanneer een trauma zich (langdurig) heeft
voorgedaan, heeft het vanzelfsprekend ook de tijd nodig om te helen en kost het tijd
om je hiertoe te verhouden. Het verwerken van een traumatische ervaring kost een
hoop kracht en moed, maar is zeker mogelijk. Hierin ben ik van mening dat een
juiste therapeutische relatie van groot belang is om zo corrigerende, herstellende
positieve ervaringen op te kunnen doen.
Door het lichaamsgerichte en relationele karakter van dramatherapie kan deze
behandelvorm een mooie aanvulling zijn wanneer het gaat om het helen van trauma.

Wanneer je meer wil weten over de gevolgen en behandeling van seksueel misbruik, kijk dan eens naar mijn onderzoek hierover op hbo-kennisbank

Hechtingsproblematiek
Hechtingsproblematiek gaat veelal hand in hand met trauma en kan ervoor zorgen
dat het aangaan van sociale relaties met anderen lastig is. In het geval van kinderen
en jongeren zorgt het ervoor dat ook de (gehechtheids)relatie met de
(pleeg)ouder(s) bemoeilijkt kan worden. Een gevoel van het weg willen duwen van
de ander of juist het willen vastklampen aan (of een combinatie van deze twee), kan
zorgen voor een verstoring binnen sociale relaties. Psycho-educatie en het creëren
van begrip voor deze patronen kunnen allereerst helpend zijn. Daarnaast kan een
vervangende ervaring, naast de negatieve hechtingservaring, in sommige gevallen
bijdragen aan herstel. In het geval van kinderen is een ouder-kind behandeling
mogelijk om de gehechtheid te versterken. Ook binnen de behandeling van
volwassenen zal er aandacht zijn voor de hechting.

Hoogbegaafdheid
Hoogbegaafde kinderen en jongeren kunnen worden getypeerd als snelle en slimme
denkers en kunnen vaak complexe zaken aan. Een hoogbegaafd persoon is vaak
autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard, sensitief, emotioneel en (be)leeft
intens. Vaak is er ook het vermogen en plezier om creatief te werk te gaan en
dingen te creëren. Ondanks deze mooie vermogens, ervaren hoogbegaafde
personen niet altijd geluk, plezier en acceptatie. Dit kan het gevolg zijn van zich
onbegrepen voelen, weinig aansluiting vinden op het eigen niveau, het oplopen van
eventuele schooltrauma’s of op den duur zelfs uitvallen op school. Daarnaast
kunnen levensgebeurtenissen intens beleefd worden van waaruit rigide gereageerd
kan worden. Hierdoor kan het lastig zijn open te blijven staan voor nieuwe
ervaringen in het leven. Praktijk Amelie werkt, in het geval van hoogbegaafdheid, in
samenwerking met Lisette de Kruik van ‘Het atelier voor kindertherapeuten’.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om kinderen en jongeren door een andere
therapeut te laten begeleiden dan de ouders. Omdat we ‘onder 1 dak’ werken, is er
echter wel de afstemming die nodig is en is het gemakkelijk om eens in de zoveel
tijd gezamenlijk te evalueren. Daarnaast maakt het de kennis over hoogbegaafdheid
meer compleet.

Spanning en stressgerelateerde klachten 
Stress en spanning kunnen zich op den duur uitten in overspannenheid of burn-out. De gevolgen hiervan kunnen betrekking hebben op meerdere levensgebieden. Zo kun je moe zijn, slecht slapen, weinig zelfvertrouwen hebben, vergeetachtig worden, sneller emotioneel zijn, maar ook lichamelijke klachten ervaren. Wanneer deze klachten zich voordoen is het vaak fijn om in eerste instantie te kijken naar het creëren van structuur en een ritme om vervolgens te kijken waardoor de klachten zijn ontstaan. Het is zeker mogelijk weer meer (levens)energie terug te krijgen, in sommige gevallen op een meer gezond level om zo terugval te voorkomen.
 
Zelfbeeldproblematiek 
Het hebben van weinig zelfvertrouwen of het beschikken over een laagzelfbeeld kan een hoop in de weg zitten. Je kunt je onvrij voelen in het leven om te bewegen zoals jij dat wil. Graag onderzoek ik met je wat maakt dat je dit gevoel hebt en zetten we gerichten oefeningen in om jouw zelfvertrouwen te vergrootten. Zelfbeeld heeft te maken met hoe jij je van binnen voelt en welke gedachten je hebt toegekend aan jezelf. Graag zet ik deze met jou in beweging.

“Ik ondersteun je, ik begeleid je, waarna je zelf weer verder kunt”

Training

Enneadag
Naast het bieden van dramaherapie houdt Praktijk Amelie zich tevens bezig met het
Enneagram, een model om persoonlijkheidstypen te verklaren.

Praktijk Amelie biedt in samenwerking met Ontcijferd Enneadagen aan. Tijdens deze
dagen wordt het Enneagram ontdekt via ervaringsgerichte werkvormen en wordt er
zowel ingegaan op het eigen persoonlijkheidstype, als het (h)erkennen van de
andere typen. Een dag waarin je dus veel zult beleven.

Enneadagen kunnen zowel worden aangeboden aan kleine als grote groepen. In
hecht gezelschap, maar ook voor professionele doeleinden zoals bijvoorbeeld
teambuilding.

Interesse in een Enneadag? Mail dan je vraag naar info@praktijkamelie.nl met het
onderwerp Enneadag.

Wil je meer weten over het enneagram? Kijk dan op www.ontcijferd.nl 

DvT oefengroep
Ben jij DvT geschoold, nu in opleiding of juist even niet? Vind je het fijn om zo nu en
dan te spelen of wil je komen oefenen met het leiden van een groep? Binnen
Praktijk Amelie bestaat er de mogelijkheid eens per maand samen te komen om te
oefenen met deze methode. De groep zal worden gefaciliteerd door Amanda
Speekenbrink en Margot Lambregts, beiden dramatherapeut en DvT practitioner.

Ben je benieuwd? Mail dan naar info@praktijkamelie met het onderwerp DvT Spelgroep.

Traumatraining
Praktijk Amelie is bezig met het ontwikkelen van ‘De traumatraining’, waarin de
gevolgen van trauma, zowel vanuit eigen ervaring als vanuit de theorie, op heldere
wijze zullen worden uitgelegd.

Als hulpverlener kom je, of je hier nu bewust voor kiest of niet, vaak in aanraking
met getraumatiseerde clienten. Degelijke kennis hierover is dan gewenst en kan
nodig zijn in het proces van de cliënt. De traumadag zal zowel worden aangeboden
aan diegene die weten dat ze met trauma willen gaan werken of hier al mee werken,
als ook voor mensen die hier nog mee gaan werken. Dit betekent dat de training je
een goede basis geeft. In de toekomst zal vervolgtraining worden aangeboden.

Tijdens deze dag raak je geïnspireerd door de theoretische verdieping, zetten we
het een en ander in beeld, is er ruimte voor vragen en zal je zelf aan de slag gaan
met ervaringsgerichte oefeningen.

Wil je op de hoogte worden gehouden? Mail dan naar: info@praktijkamelie.nl met
het onderwerp ‘Traumatraining’

Op maat gemaakt
Praktijk Amelie biedt workshops, presentaties en trainingen op maat en kan
daarnaast worden ingehuurd.

Voorbeelden hiervan zijn:

Enneagram
Assertiviteit
Improvisatie
Dramatherapie
Traumatraining
Ervaringsgericht

Veelal werkt Praktijk Amelie in samenwerking met andere therapeuten of trainers.

“De mens is gericht op het willen blijven ontwikkelen, daar ontstaat groei”

Tarieven

Vrijblijvend kennismakingsgesprek:
Gratis

Intakegesprek:
90 minuten 90,-

Individuele therapie:
60 minuten 75,-

Observatieverslag:
75,-

Evaluatiegesprek:
90 minuten 90,-

Behandelplan:
75,-

Spelgroep:
90 minuten 12,50 per keer

Enneadag:
In overleg

De traumatraining:
In overleg

Op maat gemaakt:
In overleg

Leertherapie (DvT)
60 minuten 50,-

Dramatherapie wordt door sommige zorgverzekeraars deels vergoed vanuit de
aanvullende verzekering.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Intakegesprek

Individuele therapie

Observatieverslag

Evaluatiegesprek

Behandelplan

Spelgroep

Enneadag

De traumatraining

Op maat gemaakt

Leertherapie (DvT)

 


90 minuten

60 minuten

90 minuten

90 minuten

In overleg

In overleg

In overleg

60 minuten

Gratis


90,-

75,-

75,-

90,-

75,-

12,50 per keer

50,-

Dramatherapie wordt door sommige zorgverzekeraars deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Aangesloten bij het 1np netwerk voor zowel bggz als sggz. De zorg wordt in dit geval vergoed door de zorgverzekeraar. Bij aanmelding via 1np graag eerst contact opnemen met mij. Kijk voor meer informatie op www.1np.nl/vind-een-behandelaar

Contact

Zowel wanneer het voor jou duidelijk is waar je klachten vandaan komen, als ook
wanneer dit nog niet zo duidelijk is voor je, mag je contact opnemen met mij per
mail: info@praktijkamelie.nl of telefonisch: 06 24 35 46 12

Praktische gegevens
KVK: 75374307
AGB Code praktijk: 90067260
AGB Code zorgverlener: 90108204
Beroepsaansprakelijkheids- en Beroepsrechtbijstand verzekerd bij de VvAA
Klachtenregeling (wkkgz) via het NIBIG in te dienen via www.vaktherapie.nl
Lid van de Vaktherapeutische beroepen (FVB), de Nederlandse Vereniging voor
Dramatherapie (NVDT) en het register Vaktherapie. Registratienummer: 106540
Aangesloten bij meerdere intervisiegroepen.
Waarnemer bij ziekte of verlof: Lisette de Kruik
Waarnemer 1np: Cliënt afhankelijk 

"Een mens wordt mooier en mooier, wanneer hij zijn imperfecties, steeds meer met zich meedraagt."