Herstelhuis

 0,00

Hoe zou het zijn om een plek in de natuur te creëren, waar er tijd en ruimte is voor herstel. Niet zomaar herstel, maar herstel na seksueel trauma voor vrouwen.

Waarom?

Als dramatherapeut, lichaamsgericht therapeut en traumatherapeut (i.o) zie ik in mijn praktijk de afgelopen jaren iedere dag weer de schade van seksueel trauma. In individuele therapie, in groepen, maar ook hoor ik het terug vanuit de werkbegeleiding die ik bied en de trainingen die ik verzorg aan professionals.

Ik zie en hoor ook de sterkte, wilskracht en de moed van deze vrouwen. Waarbij het niet vanzelfsprekend is dat zij een netwerk om zich heen hebben om te werken aan herstel na seksueel trauma. Een netwerk, vaste bodem onder de voeten en een veilige omgeving. Terwijl dit juist wel de elementen zijn die nodig zijn voor herstel. Dat er een plek is om na therapie thuis te komen, opgevangen te worden en gesteund te worden. Waar verbinding kan worden gezocht, met mens of dier.

Vanuit mijn eigen ervaring en expertise op dit gebied is het mijn wens een plek te creëren waar deze vrouwen kunnen werken aan herstel, op een veilige manier. Ik droom van een plek in de natuur, met ruimte voor mens en dier, waar praktijkruimtes gevestigd kunnen worden, groepsaanbod gegeven kan worden, opleiding wordt geboden en er tevens de mogelijkheid is een tijdje te verblijven. Er zijn helaas een hoop vrouwen die een plek als deze zoeken, wensen en ook verdienen.

Ik nodig je uit om op zaterdag 22 juni meer te horen en mee te denken. Wil jij de beelden terug zien van de vorige bijeenkomst? Kijk deze dan hier terug.

 

Seksueel trauma onder vrouwen is helaas geen uitzondering.

1 op de 3 meisjes wordt seksueel misbruikt in haar jeugd. Daarnaast spelen in de meeste gevallen ook een onveilige hechting, emotionele verwaarlozing en psychisch en/of fysiek geweld een rol. In de meeste gevallen blijven mensen langdurig in stilte, ze delen niet over het seksueel trauma, het geheim hieromheen is nog te groot. De gevolgen voor deze persoon, maar ook alle mensen eromheen zijn echter groot. Wanneer we naar de cijfers kijken kan het niet anders dan dat je iemand bent of in jouw omgeving kent die seksueel trauma heeft meegemaakt.

* Niet alleen vrouwen worden seksueel misbruikt

Op geen enkele wijze wil ik anderen die seksueel trauma hebben meegemaakt ontkennen of uitsluiten. Echter is er voor het herstelhuis op dit moment de keuze gemaakt dit op vrouwen toe te spitsen. Mogelijk dat er in de toekomst tevens huizen komen voor mannen en/of voor groepen die niet sekse of gender gebonden zijn. Dit zal afhankelijk zijn van het sluiten van een samenwerking met een therapeut die hierin kennis en ervaring meeneemt en tevens als voorbeeldfiguur kan fungeren voor mensen van/met een andere sekse of gender.

 

Het herstelhuis krijgt 3 takken:

1. Herstelcentrum seksueel trauma

 • Individuele therapie
 • Herstelgroepen

2. Herstelhuis seksueel trauma

 • Tijdelijk verblijf
 • Langdurig verblijf
 • Crisisopvang
 • Herstelwerk plekken
 • Eigen initiatieven van de betrokkenen gericht op herstel van zingeving

3. Herstelacademie seksueel trauma

 • Opleidingsplekken voor professionals (in opleiding)
 • Trainingen voor professionals (in opleiding)

 

Voelen dat je erbij hoort.

De mensen die in het herstelhuis komen worden uitgenodigd mee te draaien in het huis houden, de dieren en de moestuin te verzorgen, maar ook samen workshops te organiseren. Een belangrijk element in herstel is het gevoel dat je erbij hoort, dat je waardevol bent, dat je belangrijk bent, dat je iets toe te voegen hebt aan deze wereld. Maar ook dat je gezien wordt, dat mensen zich willen verbinden met je en dat je welkom bent in alle lagen van je zijn.

Het herstelhuis zal in praktische zin draaiende worden gehouden door de mensen die hier verblijven, door de sociotherapeuten en de therapeuten. Eventueel ook door vrijwilligers of mensen die dagbesteding zoeken.

De visie & het team.

In het herstelhuis zal gewerkt worden vanuit de basisvisie van de schematherapie. Denk hierbij aan het gedachtengoed van ‘limited reparenting’ en de basis elementen:

 • Veiligheid
 • Verbondenheid
 • Autonomie
 • Realistische grenzen
 • Zelfexpressie
 • Spontaniteit en spel

Het herstelhuis mag uit gaan groeien naar een team waar diverse vaktherapeuten aan het werk zijn, waar een psychiater aangesloten is, net als een klinisch psycholoog/gz-psycholoog/psychotherapeut. Er komen tevens opleidingsplekken voor professionals die graag willen leren werken aan herstel na seksueel trauma.

Vergoeding van de zorg.

Graag zoek ik naar nieuwe manieren om de zorg te vergoeden. Waarom? Omdat herstel van seksueel trauma ons allen aan gaat. Het zorgt voor een gezondere en veiligere maatschappij als we de gevolgen hiervan helen en op die manier zorgdragen voor de nieuwe generatie.

Mogelijkheden van bekostiging

 • Subsidies
 • Donaties.
 • Sponsoren.
 • Eigen (kleine) bijdrage van de deelnemers.

Mogelijk ook

 • Via de zorgverzekeraar waar wij zelf de contracten afsluiten. Echter is dit met het huidige zorgstelsel zeer uitdagend.
 • Via de gemeente voor diegene die in de regio wonen, echter zal dit nooit de enige optie worden voor bekostiging. Omdat dit voor mensen die niet in de regio wonen en wel een plek zoeken de wanhoop voor het zoeken van hulp juist aandrijft en versterkt.

Een nieuwe vormgeving van zorg.

Graag ga ik opzoek naar een nieuwe vormgeving van de zorg, maar ook naar de vergoeding van zorg. Meer en meer raken we weg van dat wat belangrijk is, namelijk die client die een hulpvraag heeft. Hoe zou het zijn om daar de focus weer op te leggen, om niet verzeild te raken in DBC’s, regels en inzage vanuit de zorgverzekeraar, vragenlijsten voor de NZa en het streven naar een zo kort mogelijke behandeling. Laten we streven naar een goede behandeling, op maat, met dat wat nodig is. Soms heeft dat tijd nodig en een andere benadering dan dat wat de kwaliteitsstandaarden voorschrijven. Laten we terugkomen op het ondersteunen van en in de community. Laten we kiezen voor nieuwe zorg.

Er is een plek nodig voor dit project.

Op dit moment wordt er gezocht naar een passende en duurzame plek voor het herstelhuis.

Er is geld nodig om dit project te realiseren.

Om een project als deze te realiseren is geld nodig, tevens kan een donatie nu al leiden naar het kunnen bieden van therapie of een deelname in de herstelgroep na seksueel trauma voor vrouwen.

 Waar gaat het geld naar toe?

 • Het bieden van een plaats aan iemand in de herstelgroep. Een deelname aan deze groep bedraagt €100,- per dag per persoon. De groep bestaat uit maximaal 6 deelneemsters, twee therapeuten en een stagiaire/stagiaires.
 • De aankoop, eventuele benodigde verbouwing, benodigdheden en inrichting van het herstelhuis. Hierin zal op den duur ook op andere wijze een uitnodiging worden gegeven om niet gebruikte spullen te doneren.
 • Het draaiende houden van het herstelhuis in praktische zin (denk aan voeding, tuin, dieren, onderdak).

Zodra het eerste herstelhuis goed draait is het mijn wens meerdere herstelhuizen door het land en buitenland te creëren, mijn vervolgwens is dat deze plekken op den duur niet meer nodig zijn.

Wil je de bundel ‘Als het donker wordt’ adopteren?

Deze bundel gaf ik in 2021 uit, je vindt hierin gedichten uit mijn eigen herstelproces na seksueel trauma. De opbrengsten (exclusief verzendkosten) van deze bundel gaan naar het herstelhuis.

Wil je de bundel ‘Door overlevers voor overlevers’ adopteren?

Deze bundel wordt in 2024 uitgegeven en wordt momenteel geschreven door overlevers voor overlevers. In deze bundel vind je bijzondere gedichten en verhalen van overlevers. Er wordt geschreven over het belang om een herstelhuis als deze op te zetten en dient als inkijkje in de herstelprocessen van overlevers. De opbrengsten van deze bundel gaan naar het herstelhuis.

Jij bepaalt hoeveel je wil schenken.

Alle kleine beetjes zijn welkom. Herstel na seksueel trauma is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Laten we inzetten op het herstellen van de gevolgen. Dit draagt tevens bij aan preventie op meerdere gebieden. Door aandacht te geven aan de gevolgen van seksueel trauma maken we de wereld voor iedereen mooier. Het zorgt namelijk voor een stop van het doorgeven van stress en trauma en alle gevolgen van dien.

Doneren kan al via de volgende link: https://www.gofundme.com/f/Herstelst

Wil jij sponsor of donateur worden?

Neem dan vooral contact op.

Heb je interesse om aan te sluiten?

Neem dan vooral contact op.

Ik nodig je uit.

Op zaterdag 22 juni 2024 van 13:00-17:00 nodig ik je uit om meer te horen over dit plan en mee te denken. Via deze pagina meld je je aan voor deze middag.

De eerste sponsoren en donateurs:

De allereerste sponsor is het Natuur & Gezondheidscentrum te Maarssen, zij bieden de ruimte op 22 juni als gift aan om samen na te denken over dit herstelhuis en aandacht te hebben voor de doelgroep. Bedankt!

Via de Crowdfundingslink zijn er al een hoop mensen die gedoneerd hebben, ik wil jullie allen hartelijk bedanken! Jullie hebben de start gegeven!

Hopelijk tot 22 juni

Warme groet,

Amanda Amelie

www.praktijkamelie.nl

info@praktijkamelie.nl


14 op voorraad